โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี admin September 13, 2022

โปรโมชั่นช่วง Hatyai HardSale 2022

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

#EP3 โปรแกรมตรวจสุขภาพ PRO-19 2022

เดือนกันยายน ลดสูงสุด 70%
ราคา2,680.-จากราคาปกติ 9,020.-

รายการตรวจสุขภาพ 19 รายการ
1. สัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
2. ตรวจวัดความดันโลหิตและการเต้นของชีพจร (BP/HR)
3. ตรวจดัชนีมวลร่างกายเพื่อทราบถึงสภาวะน้ำหนักตัวที่สูง – ต่ำ ผิดปกติ (BMI)
4. ตรวจวัดสายตาการมองเห็น ตาบอดสี (VISUAL TEST)
5. เอกซ์เรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอดและหัวใจ (CHEST X-RAY)
6. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
7. ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพโต และทางเดินปัสสาวะส่วนอื่น (UA)
8. ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ดูความเข้มข้น นับจำนวน และแยกชนิดเม็ดเลือด (CBC)
9. ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
10. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (CREATININE)
11. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของโต (BUN)
12. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGOT)
13. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGPT)
14. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (ALK)
15. ตรวจระดับไขมันในเลือด (CHOLESTEROL)
16. ตรวจระดับไขมันในเลือด (TRIGLYCERIDE)
17. ตรวจระดับปริมาณไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
18. ตรวจระดับปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL)
19. ตรวจกรดยูริคในเลือดเพื่อประเมินความเสี่ยงโรคเก๊าท์ (URIC ACID)

ติดต่อ

โทรศัพท์ : 074200200
Facebook : rajyindee 
Website : http://www.rajyindee.com/
แผนที่ : https://goo.gl/maps/seUsttBZW7ciyRkDA